Ohodnoťte nás na ExoGames na Firmy.cz

Záruční podmínky

 
                                                                                          Reklamační řád:   

V případě, že výrobek, který jste si u nás zakoupili, náhodou nefunguje tak, jak by měl, postaráme se pochopitelně o nápravu.   

a) Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
b) Délka záruční doby u nového zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy pro ČR.
c) Délka záruční doby u bazarového (použitého) zboží se podle občanského zákoníku § 619 nestanovuje. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, zejména § 596 – § 599. Prodávající odpovídá pouze za vady, které měla věc v okamžiku prodeje, na které nebyl kupující upozorněn a které neodpovídají běžnému opotřebení věci podle délky jejího používání. Kupující a prodávající si v souladu v § 626 odst. 3 občanského zákoníku sjednávají zkrácení lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na 12 měsíců od okamžiku převzetí věci kupujícím (pokud není u konkrétního zboží uvedena záruka delší nebo nebyla dohodnuta delší záruka s prodejcem a to vždy v písemné podobě).
d) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců (u nového zboží) či 12 měsíců (u bazarového zboží) nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.                                      
Způsob vyřízení reklamace:   

a) Reklamace vad, které se vyskytnou u DVD, CD, nosičů her a bazarového zboží se uplatňuje, zasláním vadného zboží přímo na adresu sídla firmy: UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o., Zadní 114, Holohlavy, 50303.
b) V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se ostatní zboží (mimo her a bazarového zboží) reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník značně urychlí vyřízení reklamace.
Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.
V případě návštěvy servisního technika doma u kupujícího, musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika akceptována.
c) Reklamaci lze také uplatnit zasláním vadného zboží na adresu sídla firmy: UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o., Zadní 114, Holohlavy, 50303., pokud výrobce přímo neuvádí v podmínkách reklamace povinnost nahlášení reklamace přímo servisu od zákazníka (např. ACER).
d) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Firma: UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o. nenese zodpovědnost za zamítnutí záruční opravy výrobcem. V případě odmítnutí opravy výrobcem může být vystavena cenová nabídka na opravu vadného výrobku.
e) V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující zašle vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či sídla prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zvláště u křehkého zboží, označí zásilku příslušnými symboly a náležitě pojistí proti ztrátě během přepravy. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého ostatního příslušenství dodaného k výrobku a pokud ke zboží byl přidán nějaký bonus za nákup např. dárek zdarma, tak musí být vrácen zároveň s reklamovaným zbožím. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o koupi nebo záruční list a průvodní dopis s popisem závady.
f) Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
g) V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
h) Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.
ch) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.
i) Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou použity.
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
j) Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

V případě prodeje zboží osobám používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.


Doporučené způsoby reklamace výrobků od firem Microsoft, Sony a Nintendo: 

a) Pokud reklamujete herní konzole Xbox 360 či Xbox One doporučujeme ji reklamovat přímo u výrobce, tedy přímo u Microsoftu. Více informací se dozvíte na jejich bezplatné tel. lince 800 142 365 nebo i na internetových stránkách zde: http://www.xbox.com/cs-CZ/support/ .
b) V případě reklamace jakéhokoliv zařízení od společnosti Sony (ovladače, herní konzole a hry) lze zaslat přímo do servisního střediska Sony Servis, V Parku 2343/24 Praha 4 Chodov 148 00 a to s kopií paragonu, originálním záručním listem a průvodkou s popisem závady.
c) Pokud reklamujete herní konzole Nintendo doporučujeme ji reklamovat přímo v autorizovaném servise Conquest - servis, Hloubětínská 11, Praha 198 00 po tel. dohodě č. tel.: +420 284 000 163 nebo emailem : vladimir.klenka@conguest.cz     
Všechny výše uvedené případy značně urychlují reklamační řízení a to až i o více jak týden. Pokud jsou konzole zaslány k nám, reklamace se právě prodlouží o dobu, než zásilka dorazí k nám, než ji přepošleme do výše zmíněných servisních středisek a zase tímto způsobem zpět.


Oficiální prohlášení společnosti Microsoft: 


Dle oficiálního prohlášení společnosti Microsoft v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků je s okamžitou platností zahájen nový způsob vyřizování záručních reklamací konzolí Xbox 360, Xbox One.  

Chceme nadále zvyšovat spokojenost zákazníků a proto zavádíme program rozšířené záruky:  

Nadále platí všeobecná dvouletá záruka na konzolu a navíc pro konzoly, na kterých došlo k chybě indikované třemi blikajícími světly, prodlužujeme záruční lhůtu na tři roky.
Konzolu, na které došlo k chybě indikované třemi blikajícími červenými světly, opravíme zdarma (včetně poštovného) po dobu tří let od zakoupení.
 
 

V první řadě rovnou zavolejte na bezplatnou telefonní linku Centrum péče o zákazníky a technická podpora Microsoft ČR, kde Vám přímo pracovníci společnosti Microsoft pomohou vyřešit záruční plnění a sdělí další postup pro úspěšné vyřízení Vaší reklamace.  

Asistence prostřednictvím telefonu:  

800 142 365 - bezplatná tel. linka   

Provozní doba servisního střediska: Pondělí – pátek: 09:00-17:00   

Nepochybnou výhodou pro Vás, je bezplatné vyzvednutí Vaší konzole přímo u Vás doma, kanceláři, zaměstnání...atp. včetně možného dohodnutého ponechání některých komponentů (hard disk). Také je zde možnost sledování a informování se o stavu Vaší reklamace přímo na výše uvedené zákaznické lince.  

 

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 

 

ZAKOUPENÉ PRODUKTY Z ESHOPU SI MŮŽETE ZDARMA VYZVEDNOUT V NAŠÍ KAMENNÉ PRODEJNĚ:
EXOGAMES, NERUDOVA 206/44, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ.
 
 
 

                                                                                                          

Ceny v e-shopu se v mnoha případech mohou lišit proti koncovým cenám na naší prodejně. V případě zájmu o osobní odběr zboží na pobočkách za cenu uvednou v e-shopu je BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ provést objednávku přes tento e-shop a vyčkat potvrzení o vyřízení objednávky. 
 

© nakupujizde